מרכז הקיבוץ היפהפה הכיל מתקני משחק ישנים שנבנו בזמנים שעוד לא היה תקן למתקני משחק בישראל. לא ניתן היה להתאים אותם לתקן והוחלט להחליפם בחדשים.
העבודה כללה עקירת המתקנים הישנים , הכנת תשתית למתקני משחק ע”פ שטחי הבטיחות הנדרשים. התשתית שנבחרה לצורך התאמת הגן למתקנים חדשים שכבר הותקנו בו הייתה סומסומית גרעיני גן בצבע שחור. משאיות יצאו מקיבוץ בית אלפא הצפוני לכיוון רעים עם הסומסומית התקנית. בשטח החלו לעבוד כלים בחפירה והכנת אבן גן שתתחום את שטחי המשחק צינורות השקייה ישנים שהיו באדמה תוקנו ועליהם נבנתה התשתית החדשה.
לאחר מכן הותקנו המתקנים החדשים וניתן להם אישור התקן על המתקנים ועל התקנתם.
את התוצאה ניתן לראות בסרטון המצורף.